КРИБ е „Гласът на българския бизнес“, който:

  • произвежда три-четвърти от БВП на България;
  • дава работа на над 700 000 души;
  • обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове;
  • осигурява над три-четвърти от българския износ;